За нас

За нас

Изграждане на сглобяеми едноетажни, двуетажни и други къщи, подходящи за целогодишно обитаване и използване; извършване на високо и ниско строителство на жилищни, търговски, производствени, офис и други видове сгради; извършване на монтаж, ремонтни и довършителни строителни работи; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба; продажба на право на строеж, право на собственост и други вещни права върху обекти в жилищни, търговски, промишлени, офис и други видове сгради, построени от дружеството; търговия и посредничество при сделки с недвижими имоти; пълна вътрешна и външна търговска дейност в страната и чужбина, бартерни сделки, реекспорт, предприемаческа дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки; рекламна дейност; извършване на всякаква друга дейност, за която няма законова забрана, а когато има разрешителен режим, след съответното разрешение.


Call Now Button