Цени

Цени

Цена на къща до етап „Груп строеж” (метална конструкция, панели от фиброцимент и стиропор, метален покрив-ферми, топлоизолация, OSB, покривно покритие) – 250 Евро/м2.

Цена на къща без шпакловка и боя + врати, прозорци, ел. инсталация, ВиК – 300 Евро/м2.

Цена на къща „До ключ” – 350 Евро/м2.

В цената не е включено:

Изграждане на фундамент, който по желание може да се изгради от нас.

Проектиране.

Геодезическо заснемане.

Ел. и ВиК до къщата.

Допълнителна декоративна облицовка или топлоизолация.

Поставяне на радиатори, котели или слънчеви батерии.

Изграждане на комин.

Плащане:

При подписване на договор % 40 от сумата.

Когато са готови строителните елементи за транспортиране и започне строежа % 40 от сумата.

Когато строителството е завършено и е подписан приемо – предавателен протокол % 20 от сумата.

Работна заявка

Свалете файл за попълване с информация за работна заявка.

Call Now Button