Изграждане на сглобяеми едноетажни, двуетажни...

Въпроси

Какво е Циментфазер Бетопан. Какви са му характеристиките?Циментфазер БЕТОПАН е съчетание от цимент, дърво и безопасни химикали, който има широко приложение в съвременните строителни технологии. Структурните качества на циментофазерните плоскости БЕТОПАН, още известни като циментово талашитени плоскости, са високо оценени от строителната промишленост. Циментфазер БЕТОПАН съчетава в себе си преимуществата на дървото и цимента: лек, еластичен, лесно се обработва, устойчив на влага, вода, огън и мухъл.

Техническите характеристики на циментфазер Бетопан:


• ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ: БЕТОПАН панелът е най-добрият материал за външниповърхности поради своята голяма устойчивост на влага.

• УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗДУВАНЕ: БЕТОПАН панелът поставен във водна среда за 28дни показва незначително издуване (1.8 % от дебелината си).

• УСТОЙЧИВОСТ НА ПЛЕСЕНИ: БЕТОПАН панелът в резултат на своята голямавлагоустойчивост не развива плесени.

• ПАРАЗИТОУСТОЙЧИВ: БЕТОПАН панелът е устойчив на паразити порадисъдържанието на цимент.

• ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ: БЕТОПАН панелът с дебелина 1см осигурява топлоизолация,равна на 10см бетонна стена. Топлоизолацията постигната от многослойна конструкция, състояща се от бетонен панел с дебелина 8см, облицован от двете страни с 1см БЕТОПАН панел е равна на 39см стена от куха тухла.

• ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ: БЕТОПАН панелът осигурява много висока звукоизолация (31-35dB като единичен панел , 45-50 dB като многослойна конструкция).

• ОБРАБОТКА: БЕТОПАН панелът е лесен за рязане, перфориране, фрезоване.

• ТЕГЛО: БЕТОПАН панелът е лек; панел с дебелина 10мм тежи само 12.5кг/м2.

• ЕЛАСТИЧНОСТ: БЕТОПАН панелът има модул на еластичност 4500 N/mm2. Това означава, че кръг с диаметър 6м може да бъде оформен без пукнатини.

• УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРЪЗВАНЕ: Няма видими пукнатини или изменения наповърхността.

• ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ: Огън: B, Пушек: s1, Разпадане до горящи частици: d0 DIN

EN 13501-1, DIN EN 13823, DIN EN ISO 11925-2

• РАЗМЕРИ: Дебелина: 08/10/12/14/16/18/24/30 mm

Тегло: 10/13/15/18/20/23/30/38 kg/m2

Ширина: 1200mm/1250 mm

Дължина: 2500/2800/3000 mm

• Съответствие по БДС НИИСМ №00-11/20.02.03: БДС EN 634-2:2002, БДС EN 1128:2002, противопожарни строително технически норми.

Какви документи са необходими за изграждане на сглобяеми къщи?Има два начина:

1. Издаване на разрешение за поставяне по чл. 56 от ЗУТ.

2. Издаване на разрешение за строеж.

Необходими документи за издаване на разрешение за поставяне:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост (друго вещно право)

3. Нотариално заверено пълномощно

4. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден нанаследодател на заявителя)

5. Съгласие от собствениците с нотариално заверени подписи

6. Скица на имота по действащия план за регулация (кадастрален план, в случаитекогато преместваем обект или рекламен елемент се поставя в границите на поземлен имот или УПИ)

7. Одобрена скица с указан начин за поставяне

8. Одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/илипроекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП

Срок: 7 работни дни от датата на подаване на заявлението.

Цена: За преместваеми обекти с типов проект - 50,00 лв. за брой; за преместваеми обекти с индивидуален проект - 8,00 лв./кв.м, но не по-малко от 50,00 лв.; за рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв. м - 200,00 лв. за брой; за рекламни елементи с типов проект - 100 лв. за брой; за рекламни елементи с индивидуален проект - 300,00 лв. за брой; за временни информационни елементи - 50,00 лв. за брой; за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект - 50,00 лв. за брой; за фирмен тотем - 200,00 лв. за брой.

Какво включва в цена на сглобяема къща “До ключ”?

В цената влиза;цялостно изграждане на метална конструкция, готови панели от фиброцимент и стиропор или вата, метална покривна конструкция - ферми, топлоизолация под покрива, покривно покритие, OSB плоскости и влагаустойчива мембрана,МДФ врати,PVC прозорци, изграждане на електро и ВиК инсталация,гипсокартон, боя,ключове-контакти-осветителни тела,тоалетна чиния-мивка-смесители, душ кабина и шкафове, гранитогрес и фаянс по стандартите, замазка, подова настилка от ламиниран паркет.

Какво не включва: Проектиране, изграждане на фундаментна плоча, допълнителна декоративна облицовка или топлоизолация, поставянето на радиатори, котели или слънчеви батерии, изграждане на комин.

Последни проекти

Изграждане на сглобяеми едноетажни, двуетажни и други къщи, подходящи за целогодишно обитаване и използване

Сглобяеми къщи ФИТ

Сглобяеми къщи ФИТ

Сглобяеми къщи ФИТ

Сглобяеми къщи ФИТ

Сглобяеми къщи ФИТ

Сглобяеми къщи ФИТ